آیا آنها که می دانند و آنها که نمی دانند برابرند؟ "قران کریم"
مقالات ثبت شده در Google Scholar

خطا! هیچ گروه لینکی برای این صفحه انتخاب نشده است.


Copyright  © 2017 honarbakhsh.semnan.ac.ir . All rights reserved