آیا آنها که می دانند و آنها که نمی دانند برابرند؟ "قران کریم"
پیوند ها

لینک های مفید
Sciencedirecthttp://sciencedirect.com
ویکی پدیاhttp://wikipedia.comCopyright  © 2017 honarbakhsh.semnan.ac.ir . All rights reserved